Selecteer een pagina

Vrijwilliger worden

Vrijwilliger worden

Bijna alle activiteiten binnen plusminus worden gedaan door vrijwilligers. Zij geven voorlichting, bemensen de lotgenotenlijn, werken mee aan het tijdschrift PLUSminus, verzorgen de content voor website en social media en nemen deel aan onderzoeken en projecten. Binnen plusminus kun je je talenten op verschillende manieren inzetten, al vanaf een paar uur per week.

Hieronder een overzicht van openstaande vacatures. Zit daar niets bij wat jou aanspreekt? Dan plannen we gewoon een gesprek om na te gaan of jouw talenten bij plusminus passen. Wil je een vrijblijvend gesprek over jouw mogelijkheden om als vrijwilliger aan de slag te gaan? Stuur dan een mail naar bureau@plusminus.nl.

Als vrijwilliger krijg je ook wat terug:     

 • een zingevende en voldoening gevende taak;
 • mogelijkheden om kosteloos opleidingen te volgen;
 • vergoeding van je onkosten;
 • een uitnodiging om deel te nemen aan ons jaarlijkse vrijwilligersweekend.

Al onze vrijwilligers krijgen een vrijwilligersovereenkomst en er wordt een ongevallenverzekering voor hen afgesloten.

Onze declaratieformulieren voor vrijwilligers vindt je hier.

 

Overzicht vacatures

 

Wij zoeken mensen met affiniteit voor communicatie en voorlichting

Bij communicatie en voorlichting kun je aan de volgende zaken denken:

 • website: de content van de website moet voortdurend actueel gehouden worden;
 • nieuwsbrief: elke maand komt er een nieuwsbrief uit met actuele informatie;
 • social media zoals Facebook, Twitter en Instagram: ook op deze media wil plusminus actief zijn;
 • zorgen voor actueel foldermateriaal.

Hiervoor zoeken wij vrijwilligers die:

 • affiniteit/ervaring hebben met communicatie en voorlichting;
 • het leuk vinden om te schrijven;
 • mee willen denken over ons communicatiebeleid;
 • het belangrijk vinden dat informatie op onze communicatiekanalen actueel is en mee willen helpen om te zorgen dat dit zo is;
 • bij voorkeur interesse hebben in ons aandachtsgebied en op de hoogte zijn van de ontwikkelingen.

De taken worden in overleg binnen het team verdeeld. Hebben we je belangstelling gewekt, neem dan contact op via communicatie@plusminus.nl o.v.v. vacature communicatie.

 

Wij willen graag ons ‘webteam’ versterken

Binnen plusminus werken we met een website en social media, zoals Facebook en Twitter. Wij zoeken enthousiaste en consistente mensen die ons willen helpen met:

 • het bepalen en inrichten van ons beleid ten aanzien van de website en social media;
 • het er voor zorgen dat de informatie op de verschillende kanalen regelmatig wordt bijgewerkt;
 • het functioneel beheer van de website;
 • het onderzoeken of er nog andere en betere mogelijkheden zijn om ons digitaal te presenteren;
 • het toepassen van Google Grants/Adword.

Hiervoor zoeken wij mensen die:

 • ervaring hebben met (regelmatig) posten op social media. Hierbij willen wij ook graag naar andere social media of andere manier van communiceren gaan kijken, zoals bloggen en vloggen;
 • inzicht hebben in hoe Tweetdeck werkt en wat alle mogelijkheden van adverteren via Facebook zijn;
 • ervaring hebben met het functioneel beheer van een website die in WordPress gebouwd is;
 • ervaring hebben met Google Grants/Adword.

Binnen het webteam worden de taken verdeeld op basis van ervaring en interesse. Hebben we je belangstelling gewekt, neem dan contact op via webteam@plusminus.nl o.v.v vacature webteam.

 

Wij zoeken mensen met inhoud

Plusminus wil haar betrokkenheid bij onderzoeken en projecten veranderen van reactief naar proactief. Medewerking aan onderzoeken vindt vaak plaats in het kader van promotie onderzoeken. Zo gaan wij bijvoorbeeld meewerken aan een promotie onderzoek naar de ontwikkeling van een App voor mensen met een bipolaire stoornis. Maar er lopen ook onderzoeken naar de effectiviteit van medicatie. Onze bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.

Projecten vinden vaak plaats in samenwerking met andere patiëntenverenigingen onder de vlag van Mind. Voorbeelden hiervan zijn relationele zorg en zichtbaarheid patiëntenverenigingen in de huisartsenpraktijk.

Om mee te doen hoef je geen wetenschapper te zijn. Affiniteit met inhoud en verbetering van de kwaliteit van zorg is wel belangrijk. Je kunt al meedoen als je een paar uur per week beschikbaar bent. Voor vragen en aanmelding kun je contact opnemen met voorzitter@plusminus.nl of bellen met de voorzitter Henk Mathijssen 06-51979991.

 

Oproep leden Jongerenteam

Draag bij aan de ontwikkeling en verbetering van plusminus young. Nieuwe creatieve ideeën zijn welkom, om te werken aan een betere toekomst voor jongeren met een bipolaire stoornis. Enthousiasme is het belangrijkste want er is altijd wel iets wat je kan doen dat bij je past. Stuur een email naar young@plusminus.nl. De jongeren coördinator neemt contact met je op en kijkt samen met jou naar de mogelijkheden om onderdeel te worden van het plusminus young team!

 

Vacatures Lotgenotenlijn (LGL)

Bij de Lotgenotenlijn (LGL) is er altijd behoefte aan nieuwe mensen die samen een luisterend oor willen bieden. De plusminus komt graag in contact met nieuwe geïnteresseerden! Meld je aan bij de coördinator Lotgenotenlijn Siebe Haagsma : lotgenotencontactenlijn@plusminus.nl.

 

Vacatures Regio’s

Op dit moment zijn er vacatures voor uitbreiding van de regionale teams in Friesland, Limburg en Zeeland.  Daarnaast worden er leden voor de Ledenraad gezocht in Friesland, Zeeland en Noord-Brabant. Er zijn momenteel geen vacatures voor RCP-ers. Voor meer informatie of aanmelding kun je terecht bij de bureaumanager via bureaumanager@plusminus.nl

Het regioteam

Een regioteam bestaat uit één RCP-er (Regionaal Contact Persoon) en meerdere teamleden. Voor deze functie is het fijn als je al langere tijd stabiel bent. In ieder geval moet je een goed ziekte-inzicht hebben. Daarnaast is het de bedoeling dat je voor langere tijd (minimaal twee jaar) de taak op je wilt nemen. Betrokkenen zijn uiteraard ook van harte welkom om zich aan te melden voor deze functie. Indien er in de regio alleen een RCP-er werkzaam is, dan zullen de taken ook minder uitgebreid zijn, afhankelijk van het draagvermogen van de RCP-er. De RCP-er wordt ondersteund door de landelijke coördinator vrijwilligers, die tevens bestuurder is. Onderstaand vind je een taakomschrijving van de RCP-er en de teamleden:

 • aanspreekpunt zijn in eigen regio voor leden en niet-leden;
 • contactpersoon zijn tussen bestuur/secretariaat;
 • coördineren van het regioteam;
 • opzetten en/of ondersteunen van lotgenotengroepen/huiskamergroepen;
 • contacten leggen en onderhouden met zorginstellingen;
 • geven van voorlichting en/of ondersteunen van voorlichters;
 • vertegenwoordiging in de Ledenraad van de vereniging;
 • organiseren regiobijeenkomsten.

Het is ook goed mogelijk om deze functie in duo-vorm te doen. Dat kan prettiger zijn en bij eventuele instabiliteit is de voortgang beter gewaarborgd.

Lid regioteam

Als lid Regioteam kun je binnen je eigen regio actief worden en bijvoorbeeld de RCP-er ondersteuner. Zie voor de taken/werkzaamheden die daarbij een rol kunnen spelen hierboven onder RCP-er.

Ledenraad

Plusminus kent een Ledenraad die bestaat uit twaalf door de afdelingen gekozen Leden. De Ledenraad vergadert minimaal twee keer per jaar met het bestuur over bestuurlijke aangelegenheden.

 

Friesland lid versterking regioteam en lid Ledenraad

Voor de provincie Friesland zijn wij op zoek naar versterking van het regioteam en een lid voor de Ledenraad. Als lid Regioteam kun je binnen je eigen regio actief worden en bijvoorbeeld de RCP ondersteunen. Zie voor de taken/werkzaamheden die daarbij een rol kunnen spelen hierboven onder RCP. Geïnteresseerden voor zowel het regioteam als de Ledenraad kunnen voor informatie of aanmelding contact opnemen met Fenna van der Molen via friesland@plusminus.nl.

 

Zeeland versterking regioteam en lid Ledenraad

In Zeeland zijn wij op zoek naar versterking van het regioteam en lid voor de Ledenraad. Voor meer informatie en aanmelding: Petra d’Huy 06-22644652 (ook via Whattsapp) of zeeland@plusminus.nl

 

Flevoland versterking regioteam

Voor de provincie Flevoland zijn wij op zoek naar versterking van het regioteam. Voor meer informatie: Siebe Haagsma via flevoland@plusminus.nl.

 

Limburg versterking regioteam

Voor de provincie Limburg zijn wij op zoek naar versterking van het regioteam, waaronder een RCP-er. Voor meer informatie limburg@plusminus.nl.

 

Huiskamergroepen

Heb je zin om in je eigen woonplaats of omgeving bijvoorbeeld een huiskamergroep op te starten of te ontdekken wat andere de mogelijkheden zijn, zoek dan eerst contact met de RCP-er in jouw regio (klik op jouw provincie en dan vind je de contactgegevens) of neem contact op met het landelijk bureau via bureau@plusminus.nl.

Gerelateerde websites

Wij zijn mind


alles-over-llithium
erfelijkheid bipolair