Selecteer een pagina

REGIOTEAM

In de provincie Noord-Brabant zijn vrijwilligers actief om de leden in de provincie te ondersteunen. Hierbij kun je denken aan het geven van informatie over lotgenotencontact of psycho-educatie cursus. Daarnaast worden er regionale activiteiten georganiseerd. Als je lid bent van plusminus krijg je vanzelf een uitnodiging voor deze bijeenkomsten.

Zou je iets willen organiseren, ook zonder direct een vast teamlid te worden, neem dan eens contact op met het kantoor van plusminus via bureaumanager@plusminus.nl.. Momenteel zijn we op zoek naar een vertegenwoordiger voor de regio West-Brabant.

 

SUBREGIO’S NOORD-BRABANT

Regionaal Contact Persoon West-Brabant

Vacature, momenteel zijn we op zoek naar een Regionaal Contact Persoon voor de regio West-Brabant. Heb je interesse? Neem dan contact op met één van de drie andere vertegenwoordigers in Noord-Brabant.

Regionaal Contact Persoon Midden-Brabant
Arno Hoeckx

Tel. 06 – 29 21 63 23 en email hoeckx@live.nl

Regionaal Contact Persoon Noord-Oost-Brabant
Winnie Hollebek

Tel. 04 12 – 48 38 82 en email winnie.hollebek@outlook.com

Regionaal Contact Persoon Zuid-Oost-Brabant

Marion Bloks
Tel. 06 – 40 90 47 31
email: zelfhulpbergeijk@gmail.com

Actueel

 

Lotgenotencontact

Mensen met een bipolaire stoornis en hun betrokkenen komen bij elkaar om kennis, ervaring en steun uit te wisselen met de bedoeling meer vat te krijgen op de bipolaire stoornis. Dit noemen we Lotgenotencontact.In Noord-Brabant zijn ongeveer twintig gespreksgroepen actief. De meeste groepen zijn bestemd voor mensen met een bipolaire stoornis. Maar er zijn ook gemengde groepen waar Bipolairen en hun betrokkenen samen aan deelnemen. In Eindhoven is er een groep voor alleen betrokkenen actief. Ook is er een groep die zich richt op de wat jongere Bipolairen; deze groep staat open voor Bipolairen tot veertig jaar.
Locaties: Bergeijk, Breda, Eindhoven, Etten-Leur, Halsteren, Helmond, ’s Hertogenbosch, Oosterhout, Oss en Tilburg.

Hieronder staat een overzicht van alle groepen die in de provincie Noord-Brabant actief zijn of in oprichting zijn.

PLAATS GROEPEN CONTACTPERSOON CONTACT
Bergeijk 1 lotgenotengroep Marion Bloks 06 – 40 90 47 31
zelfhulpbergeijk@gmail.com
Breda 2 besloten groepen Niet mogelijk
Breda 1 groep in oprichting Marjo Pouls 088 – 016 54 00
m.pouls@ggzbreburg.nl
Eindhoven 7 lotgenotengroepen
1 jongerengroep
(leeftijd < 40 jaar)
Jacqueline Rietveld 06 – 48 78 17 16
Jacqueline.rietveld@gmail.com
Eindhoven 1 betrokkenengroep Rob van Kruijssen 06 – 18 55 75 33
robvankruijssen57@outlook.com
Etten Leur 1 gemengde groep Contact via e-mail lotgenotenvoorelkaar@gmail.com
Halsteren 1 gemengde groep Annie Akkermans 0164 – 28 91 00
info@ggzwnb.nl
Helmond 1 lotgenotengroep Jacqueline Rietveld 06 – 48 78 17 16
Jacqueline.rietveld@gmail.com
’s Hertogenbosch
2 lotgenotengroepen Steunpunt Zelfhulp 073 – 62 37 263
info@zelfhulpdenbosch.nl
Oosterhout 1 groep in oprichting Marjo Pouls 088 – 016 54 00
m.pouls@ggzbreburg.nl
Oss 1 gemengde groep Winnie Hollebek 04 12 – 48 38 82
winnie.hollebek@outlook.com
programma en tijden (pdf)
Tilburg 1 lotgenotengroep José Smolders-Boon Bipolair013contact@gmail.com
Tilburg 1 groep in oprichting Arno Hoeckx Bipolair013contact@gmail.com

 

Psycho-educatie

In Noord-Brabant wordt de cursus Psycho-Educatie verzorgd door acht instellingen van de GGZ en het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. De cursussen worden gegeven in de volgende plaatsen: Boxmeer, Breda, Eindhoven, Halsteren, Helmond, ‘s-Hertogenbosch, Tilburg en Oss.

Bijna alle instellingen geven de cursus in groepsverband. In Breda en Tilburg doet men dat heel uitgebreid met twaalf bijeenkomsten van 1,5 uur. In Eindhoven is gekozen voor blended care; een mix van zes E-health modules en zes groepsbijeenkomsten van twee uur. De cursisten nemen eerst thuis in hun eigen tempo op de computer de theorie door en vervolgens wordt deze besproken in een groepsbijeenkomst. De GGz Oost Brabant, Land van Cuijk en Noord-Limburg, biedt patiënten en hun betrokkene(n) de cursus individueel aan via dezelfde E-health modules. Mensen vinden het prettig om in eigen tempo de informatie te verwerken, maar missen wel contact met lotgenoten. Daarom zijn er plannen om (in 2017) ook te starten met een blended care versie van PE (dus eerst individueel theorie thuis via minddistrict lezen en daarna samen met anderen bespreken).

Het aantal keer dat de cursus jaarlijks wordt aangeboden, verschilt per aanbieder. In Eindhoven wordt de cursus het vaakst gegeven, zo’n acht keer per jaar. GGz Breburg in Breda heeft de cursus vier tot zes keer per jaar op de agenda staan. Alle andere aanbieders geven de cursus één of twee keer per jaar.

Plusminus vindt het belangrijk dat bij elke cursus een ervaringsdeskundige van plusminus en/of lotgenotencontact aanwezig is. Dit geldt met name voor de bijeenkomst waarin de rol van lotgenotencontact wordt besproken. De voorkeur gaat hierbij uit naar iemand uit de eigen omgeving, zodat de deelnemers van de ervaringsdeskundige kunnen horen hoe het lotgenotencontact in hun eigen omgeving is georganiseerd. Deelnemers kunnen zich na afloop van de psycho-educatie cursus aansluiten bij een lotgenotengroep of zelf een nieuwe lotgenotengroep starten.

Klik hier voor een algemene toelichting op de inhoud van de cursus Psycho-Educatie.

In onderstaande lijst staan de aanbieders van Psycho-Educatie in Noord-Brabant vermeld.

PLAATS AANBIEDER CONTACTPERSOON CONTACT
Boxmeer GGz Oost Brabant, Land van Cuijk en Noord-Limburg Peter Gijsen,verpleegkundig specialist 0485 – 84 72 50
PLM.Gijsen@ggzoostbrabant.nl
Breda GGz BreburgTeam bipolaire stoornissen West Marjo Pouls,Verpleegkundig Specialist GGz/SPV 088 – 016 54 00
m.pouls@ggzbreburg.nl
Eindhoven GGz Eindhoven Centrum Bipolair 040 – 297 33 00
centrumbipolair@ggze.nl
Eindhoven Catharina Ziekenhuis Secretariaat psychiatrie 040 – 239 90 00
INFOPSY@catharinaziekenhuis.nl
Halsteren GGz Westelijk Noord Brabant Annie Akkermans, SPV 0164 – 28 91 00
info@ggzwnb.nl
Helmond GGz Oost BrabantZorgprogramma Angst & Stemming Toon Duis, SPVWalter van Bree, psychiater 0492 – 84 60 00
ajm.duis@ggzoostbrabant.nl
we.bree.van@ggzoostbrabant.nl
‘s-Hertogenbosch Reinier van Arkel Ronald Vonk,psychiater 073 – 553 88 44 r.vonk@reiniervanarkel.nl
Tilburg GGz Breburggroep Team bipolaire stoornissen Oost Rick Dooremalen
Femke Kolen
(Verpleegkundig specialisten)
088 – 016 16 00
r.dooremalen@ggzbreburg.nl
f.kolen@ggzbreburg.nl
Oss GGz Oost BrabantRegio Oss/Uden/Veghel Mevrouw T. Schmitzverpleegkundig specialist 0412 – 84 70 02
Secretariaat Oss-AngstenStemming@ggzoostbrabant.nl

Nieuws

 

Plusminusgroep Oss

Beste lotgenoten, betrokkenen en overige belangstellenden, Graag nodigen wij jullie uit voor de Plusminusgroep Oss avonden van het seizoen 2019 – 2020. We geven eenmalig bericht. Tip: noteer de data alvast in uw agenda!

Datum

Onderwerp

3 september

Aftrap seizoen met een Teken workshop door Appie van der Heijden. 

15 oktober

Ervaringen uitwisselen en thema aansprekende muziek of gedicht.

26 november

Spreker Jeanette van Eken met haar vertelkastje (www.vertelkastje.nl) i.s.m. Mariët Spierings vlogster.

7 januari

Ervaringen uitwisselen en thema hoe leer je omgaan met je angst voor terugval?

18 februari

Boekbespreking: De smaak van Hemel en Hel geschreven door Dineke Ypeij.

7 april

Ervaringen uitwisselen en thema dagbesteding, vrijwilligerswerk, betaald werk.

Nieuwe thema’s bedenken.

19 mei

Thema: Is het werken met ervaringsdeskundigen in de ggz een goede ontwikkeling?

23 juni

Afsluiting seizoen met een wandeling. Verzamelen vanaf 19.30 uur op het terras van Hotel de Naaldhof, Docfalaan 22, Oss.

Locatie: D’n Iemhof, sterrebos 35, 5344 AN Oss, Zaal 5

Tijdstip: 19.30 tot ongeveer 21.30 uur (Aansluitend de mogelijkheid tot gezamenlijk een drankje drinken in de bar)

Bijdrage voor koffie/thee: € 2,- per persoon


Voor de aftrap avond op 3 september, graag aanmelden en €10,- overmaken op NL46 ABNA 0571946070 t.n.v. W. Hollebek. Voor de avond met Gastspreker op 26 november en wandeling op 23 juni ook graag aanmelden bij Winnie Hollebek per groepsapp, telefoon of e-mail winnie.hollebek@outlook.com in verband met de organisatie het deelnemersaantal. 

Het doel van de gespreksgroep is dat mensen met een bipolaire stoornis en betrokkenen bij elkaar komen om ervaringen uit te wisselen, zodat men elkaar helpt de eventuele beperkingen te begrijpen en het beter te leren accepteren.Door met lotgenoten hierover te praten, ervaar je erkenning en herkenning in een sfeer van saamhorigheid en zonder vooroordelen.Het is de bedoeling dat wat besproken wordt, binnen de groep blijft.


Kom zelf ook eens ervaren hoe waardevol het is je persoonlijke ervaringen te delen met anderen. Het helpt je vooruit en te relativeren, of je er nu kort mee te maken hebt of juist al langer.

Neem bij eventuele vragen gerust contact op met één van de onderstaande personen.

Met vriendelijke groet, 

Winnie Hollebek 0412-483882
Geert-Jan Meijer 0412-646701