Selecteer een pagina

Regioteam

Het regioteam bestaat uit:
Fenna van der Molen: Regionaal Contact Persoon
Tineke Mollema: Bestuurslid VMDB Young / regiolid
Coördinator lotgenoten groepen, gespreksleider groep Leeuwarden en
huisbezoeker 
Petroeska de Rooy: host lotgenotengroep
Email friesland@plusminus.nl

 

Actueel

Vacature voor vertegenwoordiger ledenraad namens Friesland
Versterking regioteam

 

Lotgenotengroepen

Leeuwarden. Lotgenotengroep. Elke eerste woensdag van de maand.
Het zou geweldig zijn wanneer meer mensen zich aanmelden zodat er ook op andere
plaatsen in Friesland een lotgenotengroep gestart kan worden. Aanmelden kan via de mail.

 

Psycho-educatie

PE wordt gegeven bij:
PAAZ Antonius Sneek
Er wordt aan gewerkt om dit op meer plaatsen en bij meer organisaties in Friesland te kunnen doen. Aanvragen zijn welkom, dit kan via email.

 

Overige activiteiten